Arbeidslivsdagen: mange jobbmuligheter med psykologi

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Maren Vestøl

Psykologifaget gir et vell av muligheter i arbeidslivet, og kompetanse innen psykologi etterspørres stadig i flere sammenhenger. Likevel er det flere psykologistudenter som ikke vet hvordan de kan anvende psykologikunnskapen etter fullført studie. 

Maren Vestøl
Illustratør

Mari Aune
Skribent

Karrierekompasset er en studentorganisasjon ved Det psykologiske fakultet i Bergen som arbeider med å styrke kontakten mellom studenter og arbeidslivet. Arbeidslivsdagen er ett av flere årlige arrangementer arrangert av Karrierekompasset for å bevisstgjøre profesjon-, bachelor og masterstudenter ved fakultet om arbeidslivets mange muligheter. I år ble dagen holdt på det Akademiske Kvarter i Bergen den 31. oktober, og ga studentene god innsikt i hvordan man kan anvende sin psykologiske kompetanse. Dagen var fylt med flere inspirerende foredrag fra blant annet utdannede psykologer som jobber innen konsulentbransjen, samt forfatter og psykolog Trond Edvard Haukedal. I tillegg fikk studentene mulighet til å snakke med representanter fra Bypsykologene og nyutdannede innen arbeid- og organisasjonspsykologi, som sto på stands i pausen.

Det finnes mange muligheter
«Hovedbudskapet i mitt foredrag er at kunnskap innen psykologi gir mange muligheter». Slik innledet psykolog Jøri Gytre Horverak dagen, med sitt foredrag «Psykologi? Et godt valg!». Hun inspirerer ved å dele sin erfaring fra ulike bransjer som har ført henne dit hun er i dag, som daglig leder i Sense Psykologi og Konsulenttjenester. Som ferdig utdannet psykolog startet Horverak som konsulent i AFF ved Norges Handelshøyskole, hvor hun jobbet med blant annet medarbeider- og lederutvikling som organisasjonspsykolog. Hun forteller om følelsen av å ikke ha med seg tilstrekkelig med faglig kunnskap inn i ny jobb, og at det er stor forskjell mellom teori og praksis.

«Du må tørre å sette i gang, og prøve ut ting du ikke kan», innleder hun, før hun forteller at arbeidet som organisasjonspsykolog ikke alltid var en dans på roser. «Det var krevende. Du må alltid være flink, skjerpet og levere. Du er alltid synlig, og det er av og til intern konkurranse om å bli tatt med på prosjekter». Samtidig understreker Horverak at hun på kort tid lærte litt om mye, og at arbeidet ga henne god praktisk erfaring med organisasjonsarbeid, da hun jobbet tett på bedriftene. Arbeidet som organisasjonspsykolog i sin helhet beskrev hun som både lærerikt og givende.

Forskning vs. konsulentvirksomhet
«Dyrk områder der du har mye å bidra med», sier Horverak. Hun forteller om sin doktorgrad i organisasjonspsykologi vedrørende diskriminering og kulturell kompetanse i jobbintervju. Dette beskriver hun som et helt nytt felt, og en helt ny arbeidsmetodikk, hvor hun igjen følte hun trådde inn i et ukjent territorium. Denne gangen fylt med eksperter og toppforskere. Forskermiljøet skilte seg fra konsulentmiljøet, blant annet ved at det å mene noe satt litt lengre inne, og at man som forsker har et mer grundig og kritisk blikk på litteratur.

Horverak  mener vi bør bygge en bedre bro mellom teori og praksis. Hun er kritisk til insentivordningene ved universiteter, da de belønner og berømmer publisering i høyt rangerte tidsskrifter, mer enn de vektlegger at forskningsfunnene spres til praksisfeltet. Forskningsfunnene omtales sjeldent i media, men publiseres kun i tidsskrifter for andre forskere med ekspertbakgrunn.   

Å starte sin egen bedrift
I siste del av foredraget snakker Horverak om sine nåværende gründerprosjekter og sin rolle i selskapet hun både eier og leder, SENSE PKT AS, som tilbyr psykologtjenester samt kurs og lederutvikling for bedrifter. Her har hun både tilegnet seg erfaring med å starte egen bedrift, samtidig som hun jobber som klinisk psykolog, og med organisasjonspsykologi.

«Du må tørre å sette i gang, og stole på deg selv» avslutter Horverak i sitt foredrag, og forteller videre at dette har vært essensielt for henne for å komme dit hvor hun er i dag. Hun formidler videre at gründertjenestene er en kombinasjon av alt hun har skrapt sammen gjennom livet, fra både studier, personlig liv og arbeidserfaring.

Psykologifaget er relevant også utover klinisk praksis, både innenfor ledelse- og organisasjonsutvikling, rekrutteringsvirksomhet, markedsføring, coaching, undervisning og saksbehandling. Horverak motiverte de tilstedeværende i å tro på seg selv, bruke fantasien, og satse innenfor utradisjonelle relevante områder.  

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.