Kan man snakke om rettspsykiatri uten Anders Behring Breivik?

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Bokomslag: "Rettpsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner."
Bokomslag: «Rettspsykiatriske beretninger: Om sakkyndighet og menneskeskjebner.» Foto: Gyldendal Norsk Forlag.

Anmeldelse: Hva vil det egentlig si å være strafferettslig utilregnelig? Ny fagbok gir et nært innblikk i rettspsykiatrisk metode og forskning, med rike skildringer fra norske rettssaler.

Tiril Prestholm
Skribent

Under 22. juli-rettssaken blomstret debatten om rettspsykiatriens plass i det norske rettsvesenet. De sakkyndige var uenige i Anders Behring Breiviks strafferettslige tilregnelighet, og både fagfolk og lekfolk mente mye om Breiviks sinnstilstand. Pål Grøndahl, medredaktør av boken, var aktiv i denne debatten. I 2015 var han også på Fagkritisk dag på Det psykologiske fakultet, og snakket om blant annet dette.

For å henge med i boken Rettspsykiatriske beretninger: Om sakkyndighet og menneskeskjebner, utgitt på Gyldendal Norsk Forlag, må man gå ned på et helt grunnleggende nivå, altså straffeloven. Den nye straffelovens §20 regulerer hvilke tilstander som faller inn under utilregnelighet, og lyder som følger:

12659842_10154236699635995_1894786130_n
Pål Grøndal. Foto: Gyldendal Norsk Forlag
12666281_10154236699710995_1088685006_n
Ulf Stridbeck. Foto: Gyldendal Norsk Forlag

For å kunne straffes må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet. Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er: a) under 15 år, b) psykotisk, c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Men hva vil det si å være psykotisk eller å ha en sterk bevissthetsforstyrrelse? Hvordan kan man vite om den tiltalte faktisk var psykotisk eller hadde sterk bevissthetsforstyrrelse i gjerningsøyeblikket? Kan hen ha utviklet det i etterkant, eller kan det hende at hen simulerer? Kan rusmidler ha spilt en rolle i psykosen eller den endrede bevissthetstilstanden? Dette er et spørsmål som ofte er vanskelig å finne svar på. Boken gir et innblikk i hvordan de sakkyndige jobber for å finne svar på disse spørsmålene. Med sine 22 bidragsytere er boken både en forskningsbasert og kasuistisk fagbok om rettspsykiatri.

Grøndahl og Stridbeck introduserer først rettspsykiatrien som fagfelt, og gir en god og lettfattelig oversikt over hva straffeloven sier om strafferettslig utilregnelighet og hvilke ulike instanser og fagfolk som er involvert i prosessen. Deretter greies det ut om rettspsykiatriens utvikling. Denne delen opplevdes som ganske lang og til tider noe tung, og kan fint droppes dersom man ikke er spesielt interessert.

De ulike tilstandene som gir grunnlag for straffefritak eller -reduksjon illustreres i boken med grundige og detaljerte beskrivelse av reelle saker fra norsk rettsvesen. Man får innblikk i de tiltaltes livshistorie, gjerningene de er siktet for og deres opplevelse av hva som skjedde, hvordan utredningen ble gjennomført og hva som skjedde under rettsaken.

Et eksempel er historien om “Vidar”. De siste 4 årene hadde han begynt å utvikle vrangforestillinger om en person som både leste, manipulerte og kommenterte tankene hans. Det var noen “mektige krefter” som hadde usynlig makt i samfunnet. Han mente at naboene og folk på gaten sa stygge ting til ham. Han begynte å bære med seg en kniv i bagen sin. En dag han var ute traff han på en mann som gikk tur med hunden sin, og han så at mannen flirte og kalte ham “homo”, og var overbevist om at hunden var en del av “de svarte tentaklene som leder til de krefter som styrer samfunnet”. Han tok frem kniven og stakk mannen syv ganger i halsen og brystet. Mannen ble alvorlig skadet, men overlevde. Retten mente det var liten tvil om at “Vidar” var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og han ble derfor frikjent, men idømt tvungent psykisk helsevern.

Men det er ikke alltid klart om den tiltalte er tilregnelig eller ikke, og det er derfor spennende å lese om en sak og tenke gjennom hva man selv mener om den tiltaltes tilregnelighet. Videre i kapitlene redegjøres det for hva de sakkyndige mente om saken, og om debatten som fulgte i rettssalen og i media. Deretter tar forfatterne for seg mer generell informasjon om de ulike tilstandene, hva de eventuelt kan skyldes, og hvordan man kan diagnostisere og eventuelt behandle det. Her er det et veldig forskningsbasert fokus. Det er veldig pedagogisk og lettfattelig skrevet, og ikke minst svært spennende og relevant fordi de fleste psykologstudenter trolig vil møte på pasienter med disse problemene.

Ofte vil det foretas en rettspsykiatrisk vurdering av personer tiltalt for alvorlige lovbrudd som stalking, partnerdrap, brannstiftelse, falske tilståelser, simulering (av psykisk lidelse eller bevissthetstilstand, f.eks. å hevde at man ikke husker noe fra hendelsen) og seksuelle overgrep mot barn. Boken beskriver grundig hvordan psykiske lidelser som depresjon, PTSD eller bipolar lidelse kan spille inn i slike gjerninger. Disse lidelsene vil ikke i seg selv gi straffefritak, men de kan gi straffereduksjon, og i noen tilfeller kan slike sykdommer involvere psykotiske episoder eller perioder med svekket bevissthetstilstand.

Gjennom Rettspsykiatriske beretninger får man et nært innblikk i rettspsykiatriens arbeidsmetode, og i ulike straffesaker hvor rettspsykiatriske vurderinger har blitt gjennomført. 22. Juli-rettssaken er bare nevnt anekdotisk her og der, og jeg syns det er deilig å slippe å lese mer om den saken. Andre vil kanskje være uenige, men trolig krever den saken en hel bok for seg selv uansett, ettersom saken i høyeste grad er spesiell.

For en psykologistudent vil det være lett å henge med, ettersom de fleste fagbegrep er godt kjent for selv relativt ferske psykologistudenter. Men likevel vil det være mye ny innsikt i psykopatologi, og det er spennende å lese om psykiske lidelser fra et litt annet perspektiv. Det er også fint å få innsyn i et fagområde hvor vår kompetanse er avgjørende. For de som er interessert i kriminologi og samfunnspsykologi, eller kanskje har tenkt på en fremtid innen rettspsykiatrien, er denne boken et must!

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.