Å handle i verden – Intervju med Steven Hayes

Fokus på følelser. Foto: Nora Skjerdingstad

 

I dag er Emotion Revolution i gang i Grieghallen. Dit kommer blant andre Steven Hayes for å sette fokuset på følelser. De neste dagene håper han å få anledning til å løfte blikket forbi sin egen retning.

«Det blir vanskeligere å være menneske», sier Steven Hayes. Katarsis møter ham på Solstrand Hotel litt utenfor Bergen sentrum. I vakre omgivelser samles hovedskikkelsene i følelsesrevolusjonen for å trekke noen felles linjer før det braker løs på tirsdag.

Hayes, som er grunnleggeren av aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), oppleves som tilstedeværende og fremoverlent, på tross av at han selv trekker fram at han er noe «jetlagged» etter den lange flyturen.

– Det blir noen spennende dager i Bergen. Jeg håper at vi kan bygge et fellesskap, ikke bare mellom de seks av oss som representerer ulike terapeutiske retninger, men også med alle andre som dukker opp på konferansen, innleder Hayes.

En annen innsikt

ACT dreier seg om å komme seg ut av hodet og inn i livet. Det handler om grunnleggende spørsmål som: Hva er dine verdier? Hva er det som virkelig betyr noe for deg?

Hayes har selv slitt med panikkangst hvor han opplevde at tankene levde et liv for seg selv.

– Det er som å innse at du har en parasitt som lever inni deg, sier han om møtet med angsten.

Hayes ble i utgangspunktet dratt mot psykologien på grunn av den humanistiske delen av faget, men ville likevel ha en vitenskapelig forankring. Gjennom sine egne runder med panikkangst så han lidelsen fra innsiden, som videre var med på å forme hans egne terapeutiske retning.

– Jeg oppnådde ikke innsikt i den forstand at «å, nå forstår jeg!», men prøvde å tenke «hva vet jeg om psykologien som jeg kan benytte meg av i møtet med min egen lidelse?». Jeg fant ut at det som lindret mest ikke nødvendigvis hadde det stødigste vitenskapelige fundamentet. Jeg fant lindring i mange retninger som hadde en mer spirituell tilnærming, slik som «mindfulness», sier Hayes.

Integrere feltet

Og nå samles seks ulike terapiskoler for å samtale om emosjonene, noe som forhåpentligvis skal munne ut i en følelsesrevolusjon.

Hvordan ser du for deg en integrasjon av feltet?

– Jeg tror vi kan integrere ved å ta tak i og forstå de viktigste underliggende prosessene. Vi må la være å klamre oss til våre egne skoler, men heller løfte blikket mot punktene hvor vi overlapper, sier Hayes.

Han løfter frem at skoler og merkelapper ikke er av stor betydning.

– Jeg opplever at jeg nesten ikke ønsker å snakke om den merkevaren jeg selv har bygget. Jeg er mer interessert i å åpne et territorium hvor vi kan undersøke hva som er de felles prosessene. Det blir på samme måte som man ikke kan sette en merkelapp på loven om tyngdekraften, fortsetter Hayes.

«Modern minds for the modern world»

I følge Hayes bør den nye faglige bevegelsen også favne bredere enn terapirommets fire vegger. Han vektlegger at det moderne menneskets møter stadig mer lidelse.

– Vi har skapt en verden hvor vi konstant blir eksponert for menneskelig lidelse. Bare i løpet av den samtalen vi har akkurat nå, har det sikkert skjedd noe forferdelig ute i verden. Det er bare for oss å slå opp PC-en og sjekke nyhetene. I møte med alle disse inntrykkene, må vi lære oss å håndtere våre egne følelser, sier Hayes.

Den voldsomme utviklingen vi står midt i rommer enorme krefter. Evolusjonsmessig holder vi ikke tritt med den. Hayes forteller at han i sitt arbeid fokuserer på å ikke bare se inn i terapirommet, men løfter blikket ut mot et bredere publikum.

– ACT har som mål å kunne appliseres til en større andel av befolkningen. Det er en økt tendens at flere opplever mental uhelse, og det er en generell oppfattelse om at denne lidelsen må vekk – gjerne så fort som mulig. Det finnes et underliggende kulturelt budskap om at angst og depresjon ligger utenfor vår kontroll, og at det noe vi må bli kvitt. Gi meg pillen for det! Det er et samfunnsproblem, og noe vi må forholde oss til, sier Hayes.

Han forteller at det i siste instans dreier seg om å handle. Verden kommer ikke til å komme deg i møte og redde deg fra meningsløsheten.

– You have to ACT, avslutter Hayes, og setter med det rammeverket for videre utforskning av følelsesfeltet de neste dagene.